Monday, October 31, 2016

short story slam week 55, from Tony Nash, Luke Barza, to Bob Buckhorn, Russell Wilson, and Charles Finch

short story slam week 55, from Tony Nash, Luke Barza,
to Bob Buckhorn, Russell Wilson, Ted Berg, and Charles Finch

...
people sing praises
to folks that echoes goldenfinch

Image result for fairbanks     

Image result for fairbanks

Image result for port angeles

Image result for port angeles
Image result for irbil
Image result for saint thomas
Image result for astoria


Image result for philadelphia
Image result for pan changjiang and yang shuxian
Image result for pan changjiang and yang shuxian
huan zhu gege names a few oriental intelligence
to visit Pearl Harbor, Tampa, Seattle, and Santa Fe

Guo Dongning
 Guo Da
Cai Ming
Yang Lan
Dai Wangbing
Wu Hongping
Wang Qi
Yu Qiuhua
Tang Jingqiu
Tang Kun
Jiang Kun
Zhang Lei
He Mingying
Na Ying
Tian Zheng
Wei Wei
Mao Amin
Qian Xuesen
Gu Juji
Wang Daxue
Wang Jing
Zhu Xiaofeng
Xu Yulan
zhang Hong
Su Hui
Wang Nianyu
Tian Junxian
Zhen Baoxia
Xu Jianying
Song Zuying
Feng Feifei
Liu Yifei
Fei Yuqing
Jiu Quansen
Ma Bing
Ma Lan
Ma Shiping
Peng Chuanzhen
Zhou Feng
Zhao Wei dong
Zhao Wei
Cui Yingying
Zhang Sheng
Jia Baoyu
Lin Daiyu
Jia Qinlin
Wang Xifeng
Xi Jinping
Peng Liyuan
Xi Zhongxun
Qi Qin
Suo Feng
Yu Lanfeng
Yang Zhiyuan
Burns Hargis
Ann Hargis
Mary Fallin
Brad Henry
Julio Ottino
Mimi Schapiro
Yan Yongcui
Yan Yongtao
Yan Yongshun
Wu Jinglong
Feng Jinglong
Yan Huizhu
Yan Jupeng
Tang Jieyuan
Feng Suzhen
Deng Bo
You Er Jie
You San Jie
Qing Weng
Xi Ren
Wang Zhiping
shan Yangping
chan yangping
Dan yangping
Tao Lizheng
Tao Yuanming
Lu You
Niu Lang
Niu Qun
Feng Gong
Cai Yuanpei
Ju Ning
Holly Crawford
Michael Holly
Jerry Bona
Yan Gao
Gao Yan
Zhao Yuhan
Ha Bing
Tang Gangbo
Tang Gangbiao
Tang Gangqing
Xu Bo
Xiang Qun
Chen Sisi
Gong Xue
Chen Chong
Douglas Aichel
Ray Ban
Chaco Vanns
Donald Trump
Mitt Romney
Paul Ryan
Mike Pence
Kay Baker
Melissa Mills
Xiao Bei
Xie Bin
Xu Pengcheng
Yang Xiaowei
Hai Xia
Dong Yi
Dong Qing
Zhou Tao
Li Tao
Wu Jiahong
Peng Zhongqiang
Zhu Daihong
Zhang Yongming
Wang Daxun
Rao Mingrong
Huang Qingbo
Yuan Yu
Sofina Yuan
Amanda Huang
Tan Zhikang
Sheng Wu
Tom L Wu
Tim Lam
Zach lewis Hill
Thresa Burke
Patricia Young
Yan Qun
Yan Qing
Zhao Chunfeng
Fu Zhixiong
Ji Shengxiong
Peng Xin

1 comment:

  1. some people simply will not forget about the folks from asia

    ReplyDelete